Menu Logo
NL BE

Voorwaarden

1. Toepassing

(Hierna te noemen "Voorwaarden") de volgende voorwaarden zijn van toepassing op de geopereerde onder de "FUJIFILM Photo Service" lijn kenmerken van FUJIFILM BEELDAPPARATUUR & SOLUTIONS GmbH & Co. KG, Siemens Ring 1, 47877 Willich (hierna ook "Foto-Service" genoemd). Als u gebruik wilt maken van de diensten en diensten die moeten worden geregistreerd, zoals: het bestellen van producten, moet u akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Door tijdens de registratie op het betreffende veld te klikken, verklaart u dat u de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Deze gebruiksvoorwaarden zijn op elk moment beschikbaar op internet.

Ze kunnen ook worden gedownload en / of afgedrukt.

2. Relatie met andere voorwaarden / Geen geldigheid van afwijkende voorwaarden

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het registratie- en / of inloggebied van Fotoservice en de daar aangeboden diensten en diensten. De algemene voorwaarden voor de Online-Shop Fotoservice (hierna te noemen "AV") zijn van toepassing op de bestelling, verkoop en levering via de Webshop Fotoservice. In geval van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en deze gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden. Als afzonderlijke regels of voorwaarden van toepassing zijn op individuele services of promoties, prevaleren de speciale regels boven deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden. Bovendien, in ieder geval, het privacybeleid, dat u ook buiten de gebruiksvoorwaarden kunt lezen.

Eventuele tegenstrijdige of afwijkende bepalingen en voorwaarden zijn niet van toepassing.

3. Opening van een gebruikersaccount voor fotoreportage / beëindiging en blokkering van het gebruikersaccount

Voor bepaalde diensten en diensten van Fotoservice dergelijke. Als u bijvoorbeeld geüploade afbeeldingsgegevens en fotoprojecten wilt opslaan, moet u een persoonlijk gebruikersaccount instellen. Hiertoe moet u zich eenmalig registreren door de gevraagde gegevens in het invoervenster in te voeren en vervolgens een met een wachtwoord beveiligd gebruikersaccount te ontvangen (ook wel "gebruikersaccount" genoemd). De ingevoerde gegevens kunnen op elk moment door de gebruiker worden gewijzigd en de gebruikersaccount kan door hem worden verwijderd.

Fotoservice biedt de mogelijkheid om een ​​gebruikersaccount in te stellen, voornamelijk met het oog op de aanschaf van fotoproducten, daarnaast biedt fotodienst af en toe of permanent een of meer extra functies. Het gebruikersaccount zelf is gratis. Er bestaat geen recht op registratie. U dient tijdens het registreren waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken.

De verleende autorisatie is alleen voor u persoonlijk geldig en is niet overdraagbaar. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. Als het wachtwoord bekend is geworden aan ongeautoriseerde personen, moet u uw wachtwoord onmiddellijk wijzigen.

Fotoservice behoudt zich het recht voor om het gebruikersaccount te verwijderen zonder een reden op te geven en / of om u te blokkeren voor nieuwe toepassingen als u deze gebruiksvoorwaarden schendt.

U kunt uw account verwijderen door het schrijven van een e-mail naar kundendienst.asp@fujifilm-imaging.eu oder einen Brief an FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG, Siemensring 1, 47877 Willich

4. Verplichtingen van de gebruiker

U gaat ermee akkoord geen toepasselijke wetgeving en eventuele contractuele bepalingen te overtreden bij het gebruik van de Services. Zij komen overeen met name op het feit dat de beeldgegevens of inhoud gedistribueerd door u geupload inbreuk maken op rechten van derden, met name het auteursrecht, morele rechten, patenten en merkenrechten en andere rechten die de bestaande strafrechtelijke bepalingen en voorschriften ter bescherming van de jeugd worden nageleefd en dat er geen racistisch, beledigend, pornografisch of seksueel, minderjarigen, extremistisch, geweld verheerlijkende of bagatelliseren verheerlijken oorlog, reclame voor een terroristische of extremistische politieke organisatie, wordt gevraagd een misdrijf, lasterlijke aangifte waarin geupload beledigend of andere criminele inhoud of gedistribueerd. Als we schendingen vaststellen, nemen we onmiddellijk contact op met de relevante wetshandhavingsinstanties.

Daarnaast stemt u ermee in om te voldoen aan erkende principes voor gegevensbeveiliging om de gegevens te beschermen. In het bijzonder verbinden zij zich ertoe de inhoud die met de grootst mogelijke zorg voor virussen moet worden verzonden of geüpload naar Fotoservice te controleren en te voldoen aan wettelijke en technische voorschriften.

Als u het gebruikersaccount gebruikt om inhoud en / of gemaakte productbestellingen met derden te delen of door te sturen voor verdere verwerking, stemt u ermee in dit alleen voor privédoeleinden te doen; In elk geval moet u uw e-mailadres gebruiken als afzender. Bij het delen van inhoud bent u ervoor verantwoordelijk dat u over de benodigde toestemming beschikt. Het beleid en de regels voor het uploaden van inhoud zijn ook van toepassing op het delen met derden.

5. Toepassingsgebied / opslagperiode voor projecten en geüploade gegevens

U hebt het recht om het gebruikersaccount te gebruiken na een succesvolle registratie tot het wordt geblokkeerd of verwijderd volgens sectie 3 voor uw privédoeleinden. Het gebruikersaccount mag alleen worden gebruikt voor het weergeven en gebruiken van de functies die beschikbaar zijn gemaakt voor het gebruikersaccount. Elk ander gebruik zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

U hebt geen aanspraak op concrete inhoud, mogelijkheden of eigenschappen van het gebruikersaccount. Geüploade fotoprojecten worden maximaal 30 dagen bewaard.

Fotoservice streeft ernaar om het gratis gebruikersaccount beschikbaar te houden voor geregistreerde gebruikers. U hebt geen aanspraak op een bepaalde, permanente of zelfs ononderbroken beschikbaarheid van het gebruikersaccount.

Het gebruikersaccount dient niet als de opslag / opslag van digitale inhoud van de gebruiker. U moet er altijd voor zorgen dat uw afbeeldingen en inhoud die u naar de gebruikersaccount hebt geüpload, op een andere manier worden beveiligd.

6. uteursrecht en industriële eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld of aangegeven, zijn alle teksten en software programma's die beschikbaar zijn op deze website of over hen, en alle andere inhoud op deze website zijn ( "Content"), met inbegrip van (geregistreerde en niet-geregistreerde) handelsmerken, afbeeldingen, foto's, illustraties, logo's en dienstmerken (gezamenlijk de "merken"), en de selectie, inrichting en "look and feel van" de merken en andere inhoud die eigendom zijn van FUJIFILM BEELDAPPARATUUR & SOLUTIONS GmbH & Co. KG of derden, de FUJIFILM BEELDAPPARATUUR & SOLUTIONS GmbH & Co. KG hebben toestemming verleend om deze inhoud op deze website te gebruiken. Alle inhoud wordt beschermd door internationale auteursrecht- en handelsmerkwetten.

7. Wijzigingen in de inhoud van de gebruikersaccount / wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

Fotoservice is gerechtigd om op elk gewenst moment na een redelijke opzegtermijn essentiële inhoud van de gebruikersaccount te beëindigen, uit te breiden of te wijzigen. vooraf worden gewist, tenzij door een opzettelijke verlenging, wijziging of beëindiging bewerkt fotoprojecten of geüpload beeldgegevens (vóór de in paragraaf 5 bewaartijd deadlines i), foto dienst zal blijven op de hoogte van de opgeslagen in uw account e-mail adres.

Fotoservice kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. Foto Service levert informatie tijdig, minimaal 6 weken voor de geplande datum van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden per e-mail over de geplande wijzigingen en hun betwisting. Uw instemming met de wijzigingen wordt geacht te zijn verleend als u niet binnen één maand na kennisgeving bezwaar heeft gemaakt. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe gebruiksvoorwaarden, behoudt Fotoservice zich het recht voor om uw gebruikersaccount te verwijderen.