Menu Logo
NL BE

Alternatieve geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14 lid 1 ODR-VO en § 36 VSBG / Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), beschikbaar op http://www.ec.europa.eu/consumers/odr FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenregeling voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken en is in principe niet voorbereid.