Menu Logo
NL BE

Algemene voorwaarden

1. Verdragsluitende partij en toepassingsgebied

1.1
De klant ("Klant") heeft de mogelijkheid om fysieke fotoproducten (bijv. afdrukken van digitaal gemaakte en verzonden foto's - hierna "Goederen") en bijbehorende digitale inhoud (bijv. eBooks - hierna "Digitale inhoud") (gezamenlijk "Producten") (gezamenlijk "Producten") online te bestellen via de FUJIFILM "FUJIFILM Photo Service" webshop voor fotoproducten.

Door te specificeren of het product moet worden geleverd aan en opgehaald door een FUJIFILM-dealer of moet worden geleverd op een ander door de klant opgegeven afleveradres in Duitsland, bepaalt de klant als volgt de contractpartner:

  • - Als de bestelling van producten voor levering aan een door de klant gekozen FUJIFILM-dealer en vervolgens een contract gesloten is een contractuele partner van de klant in termen van deze Algemene Voorwaarden van de dealer ( "dealer" of "aannemer").
  • - Als de bestelling van producten voor levering aan afleveradres een met name genoemde klant en dan is een contract, de contractuele partner van de klant in termen van deze Algemene FUJIFILM BEELDAPPARATUUR & SOLUTIONS GmbH & Co. KG, Siemens Ring 1, 47877 Willich ( "FUJIFILM "Of" aannemer ").

1.2
Voor de zakelijke relatie tussen de respectieve contractant en de besteller zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing ("GTC") als u het FUJIFILM Photoservice-productassortiment gebruikt via de FUJIFILM Photoservice ("FUJIFILM Fotoservice").
De huidige versie van de AV op het moment van bestellen is altijd geldig. U kunt de algemene voorwaarden voor uw online bestelling downloaden en / of afdrukken. Deze Algemene Voorwaarden zijn tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden niet van toepassing, tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan met hun geldigheid.

2. Registratie en openen van een gebruikersaccount / communicatie

2.1
Om een ​​contract af te sluiten, moet u zich bij de service registreren door een specifiek wachtwoord voor die service in te stellen en een geldig e-mailadres te verstrekken tot het contract volledig is voltooid, i. Betaling en, indien nodig, beëindiging van aanvullende prestaties. De registratie vergemakkelijkt toekomstige bestellingen via de online winkel, omdat uw gegevens al in een nieuwe bestelling zijn opgeslagen.

2.2
We gebruiken alleen het geregistreerde e-mailadres om met u te communiceren over uw bestellingen.

2.3
Het is niet toegestaan ​​om meer dan één gebruikersaccount tegelijkertijd te hebben. We behouden ons het recht voor om meerdere registraties te verwijderen.

2.4
U hebt geen aanspraak op concrete mogelijkheden of eigenschappen van het gebruikersaccount. Geüploade afbeeldingsgegevens en bewerkte fotoprojecten worden slechts gedurende een periode van 30 dagen opgeslagen. Wij informeren u van te voren over het dreigend einde van de opslagperiode per e-mail.

3. Bestelling en contract

3.1
De presentatie van de producten in de FUJIFILM Fotoservice geen juridisch bindend aanbod vormen, maar slechts een niet-bindende productoverzicht.

3.2
Een contract komt tot stand wanneer wij uw bestelling via internet ("Aanbieding") per e-mail ("Aanvaarding") hebben bevestigd. Hiervoor moet het bestelproces worden voltooid. Dit gebeurt in de volgende stappen:

  • - Winkelen: kiezen uit het aanbod van FUJIFILM Photo Dienst producten die ofwel onveranderd of na afloop van een ontwerpproces om uw winkelwagen te plaatsen. U hebt de mogelijkheid om uw bestelling te wijzigen of individuele en alle producten uit het winkelwagentje te verwijderen. U wordt ook geïnformeerd over de producten in het winkelwagentje, hun levertijd en de verzendkosten. Vouchers kunnen worden ingewisseld in het winkelwagentje. Om de producten uit het winkelwagentje te bestellen, klikt u op de knop "Afrekenen".
  • - Registratie / Inloggen: als u zich nog niet heeft geregistreerd, wordt u hierom gevraagd. Vul de registratievelden in en voltooi het registratieproces. Velden met een * moeten worden ingevuld. Klik op "Volgende". Als u zich al als klant hebt geregistreerd, volstaat het om u aan te melden met uw e-mailadres en wachtwoord.
  • - Verzending: u kunt een afleveradres opgeven dat afwijkt van het geregistreerde adres. Velden met een * moeten worden ingevuld. Met de knop "Volgende" gaat u naar de volgende pagina.
  • - Betaling: selecteer een betaalmethode. De beschikbare betaalmethoden zijn te vinden in clausule 5 van de AV. Met de knop "Volgende" gaat u naar de volgende pagina.
  • - Controleren en bestellen: de volgende stap is om uw bestelling te beoordelen en definitieve wijzigingen aan te brengen in het factuuradres, het afleveradres en de betaalmethode. U wordt op de hoogte gebracht van de geldigheid van deze algemene voorwaarden en het privacybeleid. Om te bestellen klikt u op de knop "Nu kopen".

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Voor bestellingen in waarde toe aan een ongewone volume te nemen, behouden wij ons voorafgaand aan het indienen van de orderbevestiging te controleren met u of u de bestelling tat onzijdig te plaatsen.
Met de ontvangst van onze orderbevestiging per e-mail accepteren wij uw bestelling. Het contract is dan bindend voor u en ons. Het contract wordt uitsluitend in het Duits en in tekstvorm gesloten (§ 126b BGB).

3.3
We bieden onze producten niet aan voor de verkoop door minderjarigen. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet uw voogd aanwezig zijn.

4. Levering / verzending

4.1
De volgende leveringsbeperking is van toepassing: we verzenden alleen naar een afleveradres dat u op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft opgegeven.

4.2
U bent verplicht om zowel onze leveringen als de leveringen van onze serviceproviders te accepteren. In het geval van overeengekomen collectie van de dealer moet u de goederen onmiddellijk na de datum van oplevering in persoon of door middel van een geautoriseerde vertegenwoordiger tijdens de normale openingstijd op afgesproken dealer om u bekend te verzamelen. FUJIFILM is niet verplicht om goederen langer dan een half jaar te bewaren vanaf kennisgeving van voltooiing en herinnering aan verzameling.

4.3
Opgegeven levertijden tellen mee vanaf de ontvangst van onze orderbevestiging met u. Gemengde bestellingen met producten uit verschillende productcategorieën kunnen tot gedeeltelijke leveringen leiden. Het product met de langste levertijd bepaalt wanneer de volledige bestelling is voltooid.

4.4
Als het bestelde product tijdelijk niet beschikbaar is, zullen wij u onmiddellijk informeren. Met een leveringsvertraging van meer dan twee weken heeft u het recht om uit het contract te stappen. Overigens hebben we in dit geval ook het recht om het contract te annuleren. Betalingen die al zijn gedaan, worden onmiddellijk terugbetaald. Zoals het geval van niet-beschikbaarheid van het product in deze zin geldt met name de vertraagde levering door onze leveranciers als we een congruent hebben gesloten, noch wij, noch de leverancier in gebreke of we zijn niet nodig in individuele gevallen aanbestedingen. De wettelijke terugtrekking en beëindiging rechten en de wetten over de uitvoering van het contract aan de uitsluiting van prestatieverplichting (bijv onmogelijkheid of onredelijkheid van de prestaties en / of aanvullende prestatie) blijven onaangetast.

4.5
In geval van vertraging in de levering, hebt u alleen het recht om de overeenkomst te herroepen na het verstrijken van een door u te bepalen redelijke termijn. Vertragingen in de aflevering rechtvaardigen niet de weigering van acceptatie.

4.6
Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van het product wordt uiterlijk bij de overdracht aan u overgedragen.

4.7
De levering aan huis is tegen verzendingskosten, waarvan het bedrag voortvloeit uit onze huidige prijslijst.

5. Prijzen / Betaling

5.1
De levering vindt plaats aan onze prijzen bevestigd per e-mail op de dag dat het contract wordt afgesloten. De overeengekomen prijzen zijn in EURO inclusief BTW.

5.2
Met de FUJIFILM-fotodienst kunt u betalen per factuur.

5.3
U ontvangt facturen in elektronische vorm. Elektronische facturen worden u per e-mail toegezonden in PDF-formaat.

5.4
Als u in het menu-item "Adresgegevens" een verzameling van een verkoper hebt geselecteerd, moet de betaling worden uitgevoerd na het indienen van de orderbevestiging of de identiteitskaart in het overeengekomen filiaal.

5.5
Tenzij anders overeengekomen, zijn de betaling van de aankoopprijs en de verzendkosten bij ontvangst van de levering zonder aftrek verschuldigd voor betaling. Als u in gebreke bent van betaling, hebben wij het recht om vertragingsrente en eventuele schade veroorzaakt door standaard te vorderen.

6. Eigentumsvorbehalt

De door ons geleverde producten zijn onze eigendom tot volledige afwikkeling van alle claims die voortvloeien uit de contractuele relatie. U stemt ermee in dat u het product voor uw eigen interne gebruik zult kopen, niet voor wederverkoop. We hebben het recht om bestellingen te beperken tot een normaal bedrag. Hiervoor kunnen we een maximum aantal stuks per klant instellen in een door ons te bepalen periode.

7. Herroepingsrecht, annuleringsvoorwaarden

Als consument, je in principe hebben een wettelijk recht van herroeping, die wij u hieronder informeren in overeenstemming met de wettelijke patroon aan het einde van een verkoop op afstand transactie. Houd er rekening mee dat FUJIFILM BEELDAPPARATUUR & SOLUTIONS GmbH & Co. KG, Siemens Ring 1, 47877 Willich, e-mail uw opzegging altijd: kan richten kundendienst.asp@fujifilm-imaging.eu, zelfs als Uw aannemer is een FUJIFILM-dealer. FUJIFILM accepteert uw verklaring van herroeping die is bedoeld voor de verkoper als vertegenwoordiger voor de verkoper.

7.1 Herroepingsrecht voor koopovereenkomsten voor goederen

-- Annuleringsvoorwaarden --

Het terugtrekken
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. In het geval van een overeenkomst voor een aantal van de door u bestelde producten binnen één orde en afzonderlijk worden geleverd, de wachttijd is veertien dagen na de dag waarop u of een vertegenwoordiger van uw derde partij, die niet de vervoerder en de laatste Heeft bezit genomen van goederen of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u dat doen,

FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG
Siemensring 1
47877 Willich
E-Mail: kundendienst.asp@fujifilm-imaging.eu

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) over uw beslissing om dit contract op te zeggen. U kunt dit modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is. Maak gebruik van deze mogelijkheid, zullen we (bijvoorbeeld per e-mail) om u een bevestiging van ontvangst van de herroeping onmiddellijk verzenden.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping
Als je terug te trekken uit dit contract, hebben we alle betalingen die wij van u, hij boekhouding, inclusief verzendkosten te zetten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat een soort van levering anders dan de door ons aangeboden, goedkoopste Standaard levering), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van uw annulering van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen weigeren u terug te betalen totdat we de producten terug hebben of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U hebt de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract

FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS GmbH & Co. KG
Niederlassung Gera
Heinrich-Herz-Straße 9
07552 Gera

worden teruggestuurd of overgedragen. De deadline wordt gehaald als u de goederen voor de termijn van veertien dagen te sturen. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Je hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen als de waarde verlies is te wijten aan een onnodige om de goederen de aard, de kenmerken en functioneren als het omgaan met u onderzoeken.

7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht bij koopovereenkomsten met betrekking tot goederen
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op inkoopcontracten voor goederen die niet geprefabriceerd zijn en die op basis van uw individuele selectie en / of bestemming zijn vervaardigd of duidelijk zijn afgestemd op uw persoonlijke behoeften (bijvoorbeeld foto's, fotoboeken).

-- Einde van het annuleringsbeleid --

7.3 Bijkomende kennisgeving voor het terugzenden van de goederen na de herroeping
Vermijd schade en contaminatie van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk terug naar ons in hun originele verpakking. Als u niet langer over de originele verpakking beschikt, dient u een geschikte verpakking op te geven om voldoende bescherming te bieden tegen schade tijdens transport om schadeclaims als gevolg van schade als gevolg van een gebrekkige verpakking te voorkomen. Het niet naleven van deze voorwaarden heeft geen invloed op het herroepingsrecht.

8. Garantie

8.1
In het geval van materiële gebreken aanvaarden wij aansprakelijkheid volgens de wettelijke bepalingen over de aankoop (§§ 433 ev BGB), tenzij anders vermeld hieronder.

8.2 Een speciale kwaliteit van de te leveren producten wordt alleen overeengekomen als dit uitdrukkelijk wordt vermeld in de omschrijving van het product aan de zijkant van de webshop of de orderbevestiging voor het betreffende product. De geleverde fotoproducten (bijv. Foto's, fotoboeken, posters) zijn defect als ze niet voldoen aan de technische norm voor de ontwikkeling en verwerking van digitale foto's. Kleurverschillen tussen de afbeeldingen en de originele afbeeldingsbestanden kunnen technisch niet worden vermeden, het zijn daarom geen gebreken. Evenzo is er geen defect aanwezig als verslechtering van de kwaliteit wordt veroorzaakt door de kenmerken van uw originele afbeeldingsbestanden (bijv. "Gebrek aan resolutie"). We gaan uit van een garantie voor kwaliteit of duurzaamheid.

8.3
U hebt voor de hand liggende, zonder speciale aandacht merkbare gebreken in de geleverde producten onmiddellijk bij de levering, maar niet later dan twee weken na ontvangst, met vermelding van het defect schriftelijk (bijvoorbeeld per fax of e-mail) om over te klagen. Volgende bewering van duidelijke gebreken zal echter niet leiden tot verlies van garantierechten voor een consument.

8.4
Als de bestelling door u als ondernemer wordt geplaatst in het kader van uw professionele activiteit, bent u verplicht om de producten onmiddellijk na ontvangst te controleren en om u binnen een week op de hoogte te stellen van eventuele duidelijke gebreken. Als u dit nalaat, worden de geleverde goederen als goedgekeurd beschouwd. Hetzelfde geldt voor latere defecten.

8.5
We hebben recht op het recht op aanvullende prestaties. Het is u echter voorbehouden om de nakoming te verminderen in geval van een fout of om het contract te annuleren. Bij intrekking van het contract bent u verplicht de goederen volledig terug te geven. De verzendkosten worden door ons overgenomen.

8.6
Voor zover het geleverde product defect is (zie clausule 8.2), wordt aanvullende prestatie geleverd door vervangende levering. Over het algemeen hebben we twee pogingen voor latere prestaties. Als deze niet slagen of als we de aanvullende prestatie niet vervullen ondanks een redelijke door u vastgestelde termijn, wordt de aanvullende prestatie geacht te zijn mislukt en hebt u recht op de wettelijke claims genoemd in artikel 8.5, zin 2.

9. Aansprakelijkheid

9.1
Tenzij anders vermeld in deze Algemene voorwaarden, zijn wij aansprakelijk in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verbintenissen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

9.2
Voor schade zijn wij aansprakelijk - om welke juridische reden dan ook - in geval van opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk
a) voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
b) voor schade die voortvloeit uit de schending van een materiële contractuele verplichting (dat wil zeggen een verplichting waarvan de nakoming de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen en vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van te voorziene, typisch optredende schade.

9.3
De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortvloeien uit clausule 9.2 zijn niet van toepassing voor zover wij een gebrek op frauduleuze wijze hebben verborgen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben aangenomen. Hetzelfde geldt voor claims van uw kant onder de wet op de productaansprakelijkheid.

9.4
Voor zover de aansprakelijkheid voor schade jegens ons is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid voor schade van onze werknemers, werknemers, werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

10. Inhoud van de overgedragen afbeeldingsbestanden

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de overgedragen beeldbestanden. U gaat ermee akkoord geen toepasselijke wetgeving en eventuele contractuele bepalingen te overtreden bij het gebruik van de Services. Zij komen overeen met name op het feit dat de beeldbestanden of inhoud gedistribueerd door u geupload inbreuk maken op rechten van derden, met name het auteursrecht, morele rechten, patenten en merkenrechten en andere rechten die de bestaande strafrechtelijke bepalingen en voorschriften ter bescherming van de jeugd worden nageleefd en dat er geen racistisch, beledigend, pornografisch of seksueel, minderjarigen, extremistisch, geweld verheerlijkende of bagatelliseren verheerlijken oorlog, reclame voor een terroristische of extremistische politieke organisatie, wordt gevraagd een misdrijf, lasterlijke aangifte waarin geupload beledigend of andere criminele inhoud of gedistribueerd. Als we schendingen vaststellen, nemen we onmiddellijk contact op met de relevante wetshandhavingsinstanties

11. Verlening van gebruiksrechten

U behoudt alle rechten op alle gegevens die aan ons worden doorgegeven of aan een persoon die door ons is geautoriseerd. Zodat we de klus je kunt uitvoeren, verleent u ons voor de duur van de verwerking tot de voltooiing van de juiste orderverwerking, het recht om de beeldgegevens aan ons heeft voor de diensten te verlenen in het kader van de Services diensten (gebruiksrecht). Het gebruiksrecht omvat in het bijzonder de opslag, duplicatie en verwerking van de beeldgegevens. Het gebruiksrecht omvat ook het recht om individuele afbeeldingen beschikbaar te maken voor derden als onderdeel van een procedure voor probleemoplossing.

12. Klachten / Geschillenbeslechting

12.1
Sinds 15 februari 2016 biedt de Europese Commissie een platform voor online geschillenbeslechting. Dit kan door consumenten worden gebruikt om geschillen in verband met hun online bestelling te beslechten zonder eerst een zaak voor de rechter te brengen. Het online geschillenoplossingsplatform van de Europese Commissie is te bereiken via de volgende link: www.ec.europa.eu/consumers/odr. De mogelijkheid van de consument om het gerechtelijke proces te weigeren blijft onaangetast.

12.2
We zijn fundamenteel onwillig en verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Wij hebben het recht u te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank in Krefeld als u na het sluiten van de overeenkomst niet langer een woon- of gewone verblijfplaats in Duitsland heeft of als u een zakenman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds bent is. Duitse wetgeving is van toepassing

14. Scheidbaarheidsclausule

Mocht een bepaling van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. De niet-effectieve regeling wordt vervangen door de relevante wettelijke bepaling.

Stand 09.07.2019